Informare privind copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate

8 mai 2024

I N F O R M A R E

PRIVIND PREVEDERILE

  • LEGII NR. 272/2004 CU PRIVIRE LA PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI PRECUM SI A
  • H.G. NR.691/2015 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE MONITORIZARE A MODUL DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A COPILULUI CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

În situația în care ambii părinţi sau părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate, aceștia au obligația să  transmită / depună la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Tarnava, o notificare scrisă privind intenţia de a pleca la muncă în străinătate, cu cel puțin 40 de zile înainte de plecare, conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata.

            Obligația notificării Compartimentului de Asistență Socială revine tuturor părinților care pleacă la muncă în străinătate din categoriile mai sus menționate, indiferent dacă munca în străinătate implică sau nu și existența unui contract de muncă.

          Notificarea va trebui să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:

  • datele de identificare ale părinților/părintelui care intenționează să plece la muncă în străinătate
  • datele de identitate ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul pe durata absenței din țară a părintelui/părinților,
  • adresa la care copilul va urma să locuiască în viitor, după plecarea părintelui/părinților,
  • îndeplinirea de către persoana în grija căreia urmează a fi lăsat copilul a condițiilor prevăzute la art. 105, alin. (1) din legea 272/2004, referitoare la apartenența acesteia la familia extinsă (să fie rudă până la gradul IV inclusiv, cu minorul – persoana poate fi bunic, unchi/mătuşă, văr, nepot, frate/soră, străbunic, frate al unui bunic), vârsta – minimum 18 ani împliniţi și capacitate deplină de exercițiu.

După primirea notificării, reprezentanţii Compartimentului de Asistenţă Socială vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării drepturilor părintești, document care să fie inclus în dosarul care va fi transmis instanței.

Părinții/părintele aflat în situația prezentată, va formula o cerere de delegare temporară a autorității părintești către Judecătoria Medias, care va conține următoarele informații: datele de identificare ale părinților/părintelui, date de identificare copil/copiii, date identificare ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul, date privind locul de muncă, perioada în care va fi plecat.

         Dosarul care va fi depus de către părinți/părinte la Judecătoria Medias va conține:

–   cererea de delegare temporară a autorității părintești (în 2 exemplare)

–  copie carte de idenititate părinți/părinte

–   copie certificat(e) nastere copil/copii

–   copie act de identitate persoana care se va îngriji de copil/copiii

–   adeverinta medicala (negare boli psihice)

– dovada veniturilor

– dovada spatiului de locuit (acte proprietate)

– cazier judiciar

–   ancheta sociala la domiciliu

Consiliere parentală

Recomandări pentru părinții care intentioneaza sa plece la

muncă în străinătate

Unii părinți fac o alegere dificilă între a pleca la muncă în străinătate pentru a le oferi copiilor un plus de bunuri materiale și a rămâne în țară pentru a le oferi afecțiunea și grija necesară.

Migrația părinților creează vulnerabilități emoționale, chiar dacă din punct de vedere material familiile și, implicit, copiii, o duc uneori mai bine. Deficitului general de îngrijire din sânul familiei (față de copii) se adaugă alte probleme inerente absenței sprijinului parental pentru copii: probleme cu școlaritatea (inclusiv posibila creștere a abandonului școlar), delincvență, violență (inclusiv îndreptată către sine etc.).

Pentru a preveni astfel de situații:

– țineți legătura cu educatorul/învățătorul/dirigintele copilului, deoarece acesta este primul care poate observa urmele unei stări emoționale negative, a unui eventual abuz sau neglijență asupra copilului și veți putea interveni, astfel, în timp util;

– comunicarea cu copilul, zilnic sau cât mai des este extrem de importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului și pentru a nu pierde autoritatea părintească asupra acestuia (comunicare prin telefon, e-mail sau prin rețele de socializare.

Învățați copilul să fie sincer, să aibă încredere și să spună adevărul, indiferent cu ce probleme se confruntă – cel mai bun sfătuitor este părintele).

Încercați pe cât posibil să plecați cu contract de muncă prin AJOFM sau printr-o firmă înregistrată pentru a nu fi supuși riscurilor prin munca la negru.

Dacă sunteți deja plecați la muncă și nu ați făcut o notificare la primăria de domiciliu, luați legătura cu asistentul/referentul social, deoarece puteți transmite notificarea dumneavoastră semnată, prin fax sau scanată pe adresa de e-mail……. a primăriei, în care precizați în grija cui ați lăsat copilul.

IMPORTANT DE ȘTIUT!!!

Delegarea autorităţii părintești pentru o anumită perioadă de timp nu este echivalentă cu decăderea părintelui/părinților din drepturile părinteşti sau cu o limitare a exercițiului acestora.

Declarație părinți plecați în străinătate (click pentru descărcare)

Last modified: 9 mai 2024

Comments are closed.

Acest site folosește cookies. Apăsând butonul alăturat vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close