Starea Civilă

ELIBERAREA LA CERERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ (DUPLICAT)

Certificatele de stare civilă se eliberează la cerere, persoanei îndreptățite, personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată de către notarul public.

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:

 • la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele
 • la primăria locului de domiciliu sau reședință a solicitantului.

Acte necesare:

 • Cerere tip, care se poate obține de la primărie, la Starea Civilă (sau se pot descărca din lista de mai jos)
 • Act de identitate titular sau persoană împuternicită (original)

În cazul în care titularul nu se poate prezenta, obținerea certificatului se poate face prin procură specială autentificată de către un notar public, în care se va menționa expres „pentru obținerea certificatului de naștere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”.

În cazul cetățenilor aflați în străinătate, duplicatul poate fi obținut de către o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată conform Convenției de la Haga (în cazul țărilor semnatare ale acestei convenții) sau prin procură specială consulară (eliberată de Ambasada sau Consulatul României din țara respectivă), în care se va menționa expres „pentru obținerea certificatului de naștere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”.

Cereri tip (click pentru descărcare):

Cerere eliberare certificat de nastere

Cerere eliberare certificat de naștere prin împuternicit

Cerere eliberare certificat de căsătorie

Cerere eliberare certificat de căsătorie prin împuternicit

Cerere eliberare certificat deces

Cerere eliberare certificat deces prin împuternicit

 

CĂSĂTORIA ÎNTRE CETĂȚENI ROMÂNI

Acte necesare:

 • Declarația de căsătorie, care se face personal de către viitori soți, în scris, în fața ofițerului de Stare Civilă;
 • Actele de identitate ale soților, în termen de valabilitate atât la depunerea cererii, cât și la data oficierii căsătoriei (original și copie);
 • Certificatele de naștere ale viitorilor soți (original și copie);
 • Certificate medicale prenupțiale, eliberate de medic, cu mențiunea expresă „se poate căsători”. Certificatele prenupțiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii și trebuie să poarte ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului.
 • După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare și anume:
 • certificatul de deces al fostului soț/soție (în original și copie);
 • sentința de divorț definitivă și irevocabilă (în original și copie);
 • certificatele de naștere cu mențiuni, sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacxere a căsătoriei (în original și copie);
 • certificatul de divorț, în cazul divorțului pe cale administrativă (în original și copie).

Atenție!

Cetățenii români care domiciliază pe teritoriul României nu se pot legitima decât cu carte de identitate, carte de identitate provizorie sau cu buletin.

Important

Căsătoria se încheie în termen de 11 zile calendaristice de la data depunerii declarației de căsătorie. Termenul cuprinde atât ziua în care a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.

Căsătoria se poate încheiua dacă viitori soți au îndeplinit vârsta de 18 ani.

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi, sau, după caz, a tutorelui și cu încuviințarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție își are minorul domiciliul.

 

ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE DECES

Actul de deces se întocmește la SPCLEP sau, după caz, la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs decesul sau s-a găsit cadavrul.

Declarația de deces se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, pentru situația în care cauza decesului este naturală. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.

În cazul în care decesul NU a fost declarat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face doar în baza dovezii eliberate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, declarația se face în termen de 48 de ore, calculate din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

În aceste cazuri, înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului și a dovezii eliberate de poliție sau parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

Acte necesare înregistrării decesului:

 • certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, data cererii, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, ștampila unității sanitare în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
 • actul de identitate al decedatului;
 • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz, al decedatului;
 • actul de identitate al declarantului.

PUBLICAȚII CĂSĂTORIE

Publicație căsătorie Mădăraș Maria-Anton și Mincu Ana-Maria

Publicație căsătorie Brici Mihai și Lungu Doina-Georgiana

Publicație căsătorie Ilaș Daniel-Alin și Cercea Mimi-Loredana

Publicație de căsătorie Doroican Raul-Adrian și Katila Erzsebet Julianna

Publicație căsătorie Ținu Darius-Daniel și Ștefan Alexandra-Antonela

Publicație căsătorie Rusu Răzvan-Sebastian și Păvălucă Damaris

Publicație căsătorie Ivașc Constantin-Andrei și Stănilă Andreea-Paula

Publicație căsătorie Ghiță Ilie și Maier Emilia-Maria

Publicație căsătorie Cojocaru Paul-Daniel și Ruja Claudia-Paula

Publicație căsătorie Rotar Sebastian-Nicolae și Mărunțel Ana Gabriela

Publicație căsătorie Marian Traian și Gabor Adriana Camelia

Publicație căsătorie Neghină Răzvan Iulian și Achim Briena Maria

Publicație căsătorie Șoldorfean Andrei și Crăciunică Elena 

Publicație căsătorie Andrei Cristian Petrișor și Gîdar Bianca Larisa

 

 

Comments are closed.

Acest site folosește cookies. Apăsând butonul alăturat vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close